Rate this post

در مورد نقطه ی شروع اطلاعاتی ندارم، کی شروع کنیم؟ کجا شروع کنیم؟ چرا شروع کنیم؟

چند روز قبل اتفاق ساده ای افتاد که ذهنم رو به خودش مشغول و حاصل این مشاهده این متن است.

با یک مثال شروع می کنم: تا حالا شده که برای شرکت در مراسمی به شهر دیگری بروید، احتمالا در این سفر چند ساعته دوستان و آشنایان همسفر شما شده اند، قرار گذاشتید که یک ساعت حرکت کنید تا سر ساعت مشخص در مراسم با هم حضور داشته باشید، در این میان یکی از همسفرهای شما درگیر مشکلی میشود و به بقیه می گوید شما حرکت کنید من هم خودم رو می رسونم، شما حرکت می کنید و دوست شما با اختلاف ١۵ دقیقه از مبدأ حرکت می کند، شما چند کیلومتر نزدیک مقصد را آرام تر می روید تا به شما برسد، اما نمی رسد، در مقصد ١۵ تا ٢٠ دقیقه منتظر می مانید، نهایتا پس از ٣٠ دقیقه به شما می رسد، می پرسی فلأنی تو که همیشه سریع رانندگی می کردی مگر با چه سرعتی آمدی که اینقد دیر شد، میگه این بار سریع تر هم امدم ولی ان ١۵ دقیقه اصلا جبران نشد و اون ١۵ دقیقه تعیین کننده بود. 

در مسابقات رالی خودرو قبل از مسابقه ی اصلی مسابقه ی تعیین خط برگزار می شود در این مسابقه جایگاه خودرو ها در نقطه ی شروع مشخص می شود اینجا هم اهمیت نقطه ی شروع و لُو چند متر در تعیین قهرمان حائز اهمیت است.  

زندگی ما هم با این روال پیش می رود، هدفی دارید اگر زود شروع کنید حتی اگر حریفان توانمند و باهوشی داشته باشید باز هم شما جلوترید، حتی اگر در طی مسیر سرعت شما کم هم شود باز هم شما با حریفان فاصله دارید، ولی اشتباه نکنید توقف در مسیر باعث شکست شما می شود، مثل داستان مسابقه دُو خرگوش و لاک پشت. 

در برنامه ریزی هم می گویند کمترین زمان را برای نوشتن برنامه بگذارید و سریع اقدام کنید.

زود شروع کنید و آهسته و پیوسته حرکت کنید رضایت از آن شماست، شما به هدف می رسید.