Rate this post

در این اوضاع آشفته و سردرگمی که درگیرش بودم جمله ای از تهِ ذهنم اومد بالا و تکرار شد تکرار شد و باعث شد استرس و سردرگمی من کم بشه، حداقل زمان رو از دست ندم.

جمله این بود: مهم ترین قسمت استراتژی مشخص کردن مواردی است که نمی خواهیم/نباید انجام بدیم 

نمیدونم کجا این جمله رو خوندم ولی منو این روزها نجات داد، بعضی وقت ها استرس و اضطراب به جای اینکه پیشبرنده ی ما باشه به مانعی برای حرکتِ ما تبدیل میشه