Rate this post

پیشنوشت: مدتی است که زندگیم تغییر کرده، حجم فعالیت ها به قدری زیاد شده که باعث تحلیل قوای بدنی شده، همه میگن کمی هم استراحت کن، ولی راضیم چون می دونم که اهل سکون نیستم، بدنم هم باید خودش را با این شرایط وفق بدهد.

اصل مطلب: یکی از ویژگی های note5 نرم افزار s health است که موارد زیادی را اندازه می گیرد، جذاب ترین قسمت این برنامه برای من شمردن تعداد قدم های روزانه است، مثل بازی شده است هر روز تلاش می کنم تا قدم های بیشتری بردارم.

halim-1395

پی نوشت: پرکارترین روز من در این مدت

spliter