Rate this post

 

برای هر حقیقتی صور خیال متعددی وجود دارد، اما دروغ را فقط یک متخصص می تواند به صورت حقیقت جلوه دهد؛

اما این گونه متخصصان فیلسوف نمی شوند زیرا سیاست به وجودشان بیشتر احتیاج دارد

 

جمله ای از کتاب لذات فلسفه بود، مدتی هست که دارم کم کم این کتاب رو مطالعه می کنم و از روی جملاتی که به نظرم خوب هست رونویسی می کنم، سرعتم کمِ چون این دو هفته ی اول مهر همه ی کارها تراکم پیدا کرده بود که نتیجه ی اهمال کاریم بود، خودکرده را تدبیر نیست، سختِ ولی باید بگم که نظم شخصیم کم شده، کم کم اصلاح لازم است.