Rate this post

٢۶ مرداد امسال کردهمایی توسعه مهارت های فردی با مدیریت محمدرضاشعبانعلی در مرکزهمایش های دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود، از وقتی محمدرضا در وبلاگ روزنوشت های خودش برگزاری این گردهمایی رو اطلاع داد یکی از خواسته های بزرگم این بود که هر طور شده در این برنامه شرکت کنم، روزی که مطلع شدم تاریخ این گردهمایی ٢۶مرداد هست، خَیلی دپرس شدم چون با فاصله ی یک هفته بعد امتحان پره اینترنی دارم و برای اومدنم به تهران و شرکت در این گردهمایی نیازمند ٣ تا ۴ روز زمان هستم و با شرایطی که دارم کار سختی هست، چند روز قبل که ایمیل ثبت نام در همایش رو اینباکس ایمیل دیدم حسرتم دو چندان شد و بسیار غبطه خوردم به دوستان متممی که در این گردهمایی شرکت می کنند، امیدوارم که متمم برای متممی هایی که مثلِ من به هر دلیلی نمی تونند در این گردهمایی شرکت کنند یه شرایطی در نظر بگیره تا از محتوای گردهمایی بهره ببرند.