5 (100%) 1 vote

مثل هر روز Inoreader رو باز کردم تا نوشته های دوستانم رو ببینم، به نوشته ی پریسا حسینی با عنوان متعهد بودن معجزه می کند رسیدم، در ابتدای متنش تیپ شخصیتی خودش رو نوشته بود، روی تیپ شخصیتی کلیک کردم و وارد سایت شدم، نهایتش ترغیب شدم تست mbti رو انجام بدم، نتیجه این شد که تیپ شخصیتی INFP دارم، چقدر نزدیک به واقعیتِ باید بشینم فکر کنم.

فعلا فکر کنید با آدمی با این تیپ شخصیت رو به رو هستین، کشفیات جدید در مورد شخصیتم رو حتما اینجا میذارم😁. 

 

پینوشت: به نظرم پاسخ هایی که به این تست دادم زیاد دقیق نبود، بهتره یه وقت دیگه دوباره این تست رو انجام بدم تا به نتیجه ای نزدیک به واقعیت برسم.